English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Witnickie
Adres strony WWW: http://docplayer.pl/27692494-Miejska-biblioteka-publiczna-w-witnicy-zeszyty-witnickie-nr1.html
Drugi adres
strony WWW:
http://biblioteka.witnica.pl/?page_id=84
ISSN: 2450-369X
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Miejska Biblioteka Publiczna (Witnica)
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-2016/2
Pełne teksty: 2015/1-2016/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-26
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »