English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Intercultural Communication
Adres strony WWW: http://interculturalwsge.com/
DOI: 10.13166/inco
ISSN: [e]2543-7461 ; [p]2451-0998
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów)
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2016/1/1-
Abstrakty: 2016/1/1-
Pełne teksty: 2016/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://interculturalwsge.com/instrukcja-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-25
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
DOAJ - Directory of Open Access Journals
« Powrót do wyszukiwania »