English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
Adres strony WWW: http://ips.uw.edu.pl/badania-naukowe/zeszyty-naukowe-zrso/
ISSN: 2449-6898
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
Symbol UKD: 316.325
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2014/1-2017/1-2
Abstrakty: 2014/1-2017/1-2
Pełne teksty: 2014/1-2017/1-2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-22
Dziedzina:polityka społeczna
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »