English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pedagogy and Psychology of Sport
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPS
DOI: 10.12775/PPS
ISSN: [e]2450-6605
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Instytut Kultury Fizycznej
Symbol UKD: 159.9:796/799
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Wskazówki dla autorów: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPS/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-03-22
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »