English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Konteksty Kształcenia Muzycznego
Adres strony WWW: http://konteksty.amuz.lodz.pl/
DOI: 10.5604/2392277X ; 10.5604/01
ISSN: [e]2392-277X
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów (Łódź). Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
Symbol UKD: 78
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1/1-
Pełne teksty: 2014/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/wymogi_edytorskie_konteksty_ksztalcenia.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-22
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »