English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wszechnica Prawnicza
Adres strony WWW: http://kiw.ug.edu.pl/pl/prawo/823-wszechnica-prawnicza-nr-12015.html
Drugi adres
strony WWW:
https://wyd.ug.edu.pl/taxonomy/term/37549
Trzeci adres
strony WWW:
https://prawo.ug.edu.pl/strona/14856/wszechnica_prawnicza
ISSN: 2450-0283
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-22
Dziedzina:prawo
« Powrót do wyszukiwania »