English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Weterynaria po Dyplomie
Adres strony WWW: https://magwet.pl/wpd/archiwum
ISSN: [e]2449-9358 ; [p]1509-085X
Data początkowa: 2000
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Tribune Polska
Symbol UKD: 619
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1- [dostep płatny, wybrane artykuły w otwartym dostępie]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-22
Dziedzina:weterynaria
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »