English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
Adres strony WWW: http://www.wydawnictwo.wst.pl/sztuki/
ISSN: 2392-1390
Index Copernicus: 2015: 29,71
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Techniczna (Katowice). Katedra Wzornictwa
Symbol UKD: 7.05
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1-2016/2
Abstrakty: 2015/1-2016/2
Pełne teksty: 2015/1-2016/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-24
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »