English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Cartographical Review. Suplement w Języku Polskim
Adres strony WWW: http://ppk.net.pl
ISSN: 2451-1749
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny
Symbol UKD: 91
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2016/1-
Abstrakty: 2016/1-
Uwagi: Informacja ze strony czasopisma: "Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim" nie jest samodzielnym czasopismem, chociaż posiada własny ISSN, numerację tomów. Publikowane są w nim teksty wyłącznie w języku polskim, których część jest bezpośrednim tłumaczeniem wybranych artykułów z PCR.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-21
Dziedzina:geodezja
geografia
« Powrót do wyszukiwania »