English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Quality in Sport
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/index
DOI: 10.5281/zenodo.154441 ; 10.12775/QS
ISSN: [e]2450-3118
Index Copernicus: 2015: 71,83
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Instytut Kultury Fizycznej
Symbol UKD: 796
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-03-21
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »