English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish-Georgian Law Review
Adres strony WWW: http://www.uwm.edu.pl/hpip/polish-georgian-law-review/
ISSN: 2451-0211
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydział Prawa i Administracji ; Faculty of Law. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-2016/2
Abstrakty: 2015/1-2016/2
Pełne teksty: 2015/1-2016/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-22
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »