English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Law Review
Adres strony WWW: http://www.polishlawreview.pl
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: [e]2450-9841 ; [p]2450-9855
Index Copernicus: 2015: 81,84
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 34(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-22
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »