English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Nowe Studia Grunwaldzkie
Adres strony WWW: http://nowestudiagrunwaldzkie.pl/
ISSN: 2449-6332
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem (Stębark)
Symbol UKD: 94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-24
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »