English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce
Adres strony WWW: http://www.ntwp.viamedica.pl
ISSN: [e]2450-1719 ; [p]2450-0526
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego ; Via Medica
Symbol UKD: 616.1-008
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1/1-
Abstrakty: 2015/1/1-
Pełne teksty: 2015/1/1-
Wskazówki dla autorów: https://journals.viamedica.pl/nadcisnienie_tetnicze_w_praktyce/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-09-26
Dziedzina:medycyna
« Powrót do wyszukiwania »