English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Galicja. Studia i Materiały
Adres strony WWW: http://www.galicja.ur.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2074
DOI: 10.15584/galisim
ISSN: 2450-5854
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski
Symbol UKD: 94(4-191.2-11)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-23
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »