English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ophthalmology Journal
Adres strony WWW: https://journals.viamedica.pl/ophthalmology_journal
DOI: 10.5603/OJ
ISSN: [e]2450-9930 ; [p]2450-7873
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica
Symbol UKD: 617.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/1/1-
Abstrakty: 2016/1/1-
Pełne teksty: 2016/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-23
Dziedzina:medycyna
okulistyka
Indeksowane w:DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »