English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Azjatystyczne
Adres strony WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa
DOI: 10.14746/sa
ISSN: 2449-5433
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Katedry Studiów Azjatyckich
Symbol UKD: 811 ; 821
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Wskazówki dla autorów: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-03-20
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
kulturoznawstwo
językoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »