English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Historia@Teoria
Adres strony WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht
DOI: 10.14746/ht
ISSN: 2450-8047
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/1-2017/2 ; 2017/4-2018/7/1
Abstrakty: 2016/1-2017/2 ; 2017/4-2018/7/1
Pełne teksty: 2016/1-2017/2 ; 2017/4-2018/7/1
Wskazówki dla autorów: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-23
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »