English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki
Adres strony WWW: http://eiol.wne.sggw.pl/
ISSN: [e]2543-8867 ; [p]2450-8055
Data początkowa: 2016
Data online: 2016
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Symbol UKD: 005.51:63
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2016/1-2017/4
Abstrakty: 2016/1-2017/4
Pełne teksty: 2016/1-2017/4
Wskazówki dla autorów: http://eiol.wne.sggw.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-19
Dziedzina:logistyka
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
AGRO
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »