English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Journal of Geography, Politics and Society
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/JGPS/
Drugi adres
strony WWW:
http://kgrr.ug.edu.pl/journal-of-geography-politics-and-society/
DOI: 10.4467/24512249JG
ISSN: [e]2451-2249 ; [p]2084-0497
Index Copernicus: 2015: 75,05
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3 ; 2019: 20
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański
Symbol UKD: 911 ; 32
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-2018/4
Abstrakty: 2011/1-2018/4
Pełne teksty: 2011/1-2018/4
Wskazówki dla autorów: http://www.ejournals.eu/JGPS/menu/625/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-22
Dziedzina:ekonomia
socjologia
nauki polityczne
administracja
geografia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »