English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Polsko-Ukraińskie
Adres strony WWW: http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl
ISSN: [e]2451-2958 ; [p]2353-5644
Index Copernicus: 2015: 54,26
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski ; Instytut Literatury NAN Ukrainy ; Uniwersytet w Białymstoku ; Akademia Kijowsko-Mohylańska ; Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Symbol UKD: 82(091)(438+477)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Wskazówki dla autorów: http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl/pl/informacja-dla-autorow/informacje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-24
Dziedzina:historia i archiwistyka
filozofia
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »