English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Lituanistyczny
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RL
Drugi adres
strony WWW:
http://www.rl-ihpan.edu.pl
DOI: 10.12775/RL
ISSN: [e]2450-8454 ; [p]2450-8446
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (Warszawa)
Symbol UKD: 94(474.5) ; 821.172
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RL/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-22
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »