English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Series Byzantina
Adres strony WWW: http://series-byzantina.world-art.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/893/
ISSN: 1733-5787
Index Copernicus: 2013: 5,15 ; 2014: 27,36 ; 2015: NI
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Symbol UKD: 7.033.2
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2003/1-2017/15
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-21
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »