English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scripturae Lumen
Adres strony WWW: http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-naukowa/czasopisma-naukowe/scripturae-lumen/o-czasopi%C5%9Bmie
Drugi adres
strony WWW:
http://www.kul.pl/scripturae-lumen,art_24651.html
ISSN: 2081-9153
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu ; Papieska Akademia Teologiczna (Kraków). Wydział Teologiczny. Sekcja (Tarnów)
Symbol UKD: 27-27
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-2014/6
Wskazówki dla autorów: http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-naukowa/czasopisma-naukowe/scripturae-lumen/informacja-dla-autor%C3%B3w
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-21
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
« Powrót do wyszukiwania »