English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zapiski z Pogranicza
Adres strony WWW: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/dzialalnoscinstytutu/czasopisma/zapiskizpogranicza
Drugi adres
strony WWW:
http://kolodoktoranckie.wixsite.com/zapiskizpogranicza/kopia-czasopismo
ISSN: 2449-7835
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydział Humanistyczny. Interdyscyplinarne Koło Doktoranckiego "Pogranicza"
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1-2016/4
Pełne teksty: 2015/1-2016/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-18
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »