English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wschód Europy
Adres strony WWW: http://journals.umcs.pl/we
ISSN: [e]2450-4866
Index Copernicus: 2015: 69,24
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im Marii Curie-Skłodowskiej
Symbol UKD: 1/3
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1/1-
Abstrakty: 2015/1/1-
Pełne teksty: 2015/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-09-23
Dziedzina:stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »