English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Audiosfera. Koncepcje - badania - praktyki
Adres strony WWW: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/czasopismo/
ISSN: 2450-4467
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Kulturoznawstwa. Instytutu Kulturoznawstwa
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1-2017/2
Pełne teksty: 2015/1-2017/2
Wskazówki dla autorów: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-03-17
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »