English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Turystyka i Rozwój Regionalny
Adres strony WWW: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/turystyka-i-rozwoj-regionalny/
ISSN: 2353-9178
Index Copernicus: 2015: 40,05
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych
Symbol UKD: 338.48
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-03-17
Dziedzina:turystyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »