English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
Adres strony WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Strony/default.aspx
Drugi adres
strony WWW:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2391-6389
ISSN: 2391-6389
Index Copernicus: 2015: 44,76
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Symbol UKD: 32 ; 304 ; 338.2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Wskazówki dla autorów: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Strony/informacje_autorow.aspx
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-19
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »