English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Archiwalno-Historyczny
Adres strony WWW: http://poznan.ap.gov.pl/edukacja-2/publikacje/pah/
ISSN: 2391-890X
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Archiwum Państwowe (Poznań)
Symbol UKD: 930.25
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-20
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »