English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polonia Maior Orientalis
Adres strony WWW: http://poloniamaiororient.wix.com/studiapmo
ISSN: 2392-0106
Index Copernicus: 2014: 29,65 ; 2015: 28,07
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Symbol UKD: 94(438)A/Z
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Wskazówki dla autorów: http://poloniamaiororient.wix.com/studiapmo#!wymogi-redakcyjne/c1r47
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-20
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »