English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Historia, Wojsko i Technika
Adres strony WWW: http://zbiam.pl/nasze-wydawnictwa/wojsko-i-technika-historia/
ISSN: 2450-2480
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Zespół Badań i Analiz Militarnych
Symbol UKD: 355/359
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2015/1-
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-20
Dziedzina:wojskowość i policja
historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »