English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Topiarius. Studia Krajobrazowe
Adres strony WWW: http://www.topiarius.ur.edu.pl/
DOI: 10.15584/topiarius
ISSN: [e]2543-926X ; [p]2449-9595
Index Copernicus: 2015: 35,43
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Zakład Architektury Krajobrazu
Symbol UKD: 71/72
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1- [wybrane artykuły]
Wskazówki dla autorów: http://www.topiarius.ur.edu.pl/index.php/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-22
Dziedzina:biologia
architektura
geografia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »