English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
Adres strony WWW: http://www.teka.pk.edu.pl/
ISSN: [e]2450-0038 ; [p]0079-3450
Index Copernicus: 2014: 48,51 ; 2015: 64,68
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Data początkowa: 1967
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury
Symbol UKD: 72
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/41-
Abstrakty: 2013/41-
Pełne teksty: 2013/41-
Wskazówki dla autorów: http://teka.pk.edu.pl/index.php/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-21
Dziedzina:architektura
Indeksowane w:BazTech
BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »