English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
Adres strony WWW: http://arte-de-america-latina.world-art.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/883/
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/sztuka-ameryki-lacinskiej
DOI: 10.15804/sal
ISSN: 2299-260X
Index Copernicus: 2013: 4,01 ; 2014: 42,28 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3 ; 2019: 20
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Adam Marszałek ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Symbol UKD: 7(7/8=134)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://arte-de-america-latina.world-art.pl/o,13,dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-19
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »