English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
Adres strony WWW: http://arte-de-america-latina.world-art.pl/
ISSN: 2299-260X
Index Copernicus: 2013: 4,01 ; 2014: 42,28 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Adam Marszałek ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Symbol UKD: 7(7/8=134)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-2014/4
Wskazówki dla autorów: http://arte-de-america-latina.world-art.pl/o,13,dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-16
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »