English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
Adres strony WWW: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/studia-z-zakresu-nauk-prawnoustrojowych
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/554/
ISSN: [e]2449-9005 ; [p]1899-4601
Index Copernicus: 2014: 46,36 ; 2015: 50,38
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz)
Symbol UKD: 34 ; 351/354
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Wskazówki dla autorów: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/studia-z-zakresu-nauk-prawnoustrojowych/wymogi-edytorskie
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-16
Dziedzina:prawo
administracja
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »