English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Katechetyczne
Adres strony WWW: http://studiakatechetyczne.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sk
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/372/
DOI: 10.21697/sk
ISSN: 0138-0672
Index Copernicus: 2015: 37,57
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1979
Data online: 1979
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Symbol UKD: 268
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1979/1-2017/13
Abstrakty: 1979/1-2015/11
Pełne teksty: 1979/1-2015/11
Wskazówki dla autorów: http://studiakatechetyczne.uksw.edu.pl/?page_id=43
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-19
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »