English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
Adres strony WWW: http://www.archeologia.uw.edu.pl/studia-i-materialy-do-badan-nad-neolitem-i-wczesna-epoka-brazu-na-mazowszu-i-podlasiu/
ISSN: 2084-4042
Index Copernicus: 2013: 4,92 ; 2014: 52,19 ; 2015: 44,7
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski
Symbol UKD: 902/904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-2017//7
Abstrakty: 2011/1-2017//7
Pełne teksty: 2011/1-2017//7
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-21
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »