English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Materiały
Adres strony WWW: http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=96
ISSN: 2391-5366
Index Copernicus: 2014: 57,37 ; 2015: 49,14
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (Warszawa)
Symbol UKD: 34 ; 005 ; 351.74/.75
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-2015/1
Wskazówki dla autorów: http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=104
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-16
Dziedzina:matematyka
informatyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »