English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
Adres strony WWW: https://tnkul.pl/roczniki-wydzialu-nauk-prawnych-i-ekonomicznych-kul
ISSN: 1896-6365
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2005
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Symbol UKD: 33/34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2005/1-2006/2 ; 2009-2010/5-6 - 2012-2013/8-9/1
Abstrakty: 2005/1-2006/2 ; 2009-2010/5-6 - 2012-2013/8-9/1
Pełne teksty: 2009-2010/5-6 - 2012-2013/8-9/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-19
Dziedzina:prawo
ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »