English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Przemyski. Historia
Poprzednie tytuły: Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za Rok ...: 1909-1925
Rocznik Przemyski: 1927- (ISSN: 0137-4168)
Adres strony WWW: http://www.tpn.pbp.webd.pl/rocz/historia.htm
Drugi adres
strony WWW:
http://www.tpn.przemysl.pl/p,91,zeszyt-historia
ISSN: 2449-7347
Index Copernicus: 2014: 27,96 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1995
Data online: 1996
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Przemyśl)
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1996/32-2017/53/1
Uwagi: Poszczególne zeszyty "Rocznika Przemyskiego" w obrębie każdego roku mają własne tytuły oraz ISSNy
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-19
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »