English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog
Adres strony WWW: http://wkn.amu.edu.pl/
ISSN: 2391-470X
Index Copernicus: 2014: 39,76 ; 2015: 64,36
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Zakład Literatury Rosyjskiej
Symbol UKD: 821 ; 008 ; 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-2016/6
Pełne teksty: 2013/1-2016/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-16
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »