English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
Adres strony WWW: http://www.stfwp.pl/btf/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/772/
ISSN: 2084-5731
Punktacja MNiSZW: 2009: 4 ; 2010: 6 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2006
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-2016/11 ; 2017/13
Pełne teksty: 2009/1-2015/10
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-18
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »