English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
Adres strony WWW: http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdansko-lodzkie_roczniki_prawa_pracy_i_prawa_socjalnego
ISSN: 2300-8318
Index Copernicus: 2014: 16,55 ; 2015: 19,49
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański
Symbol UKD: 349.2 ; 349.3
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-2015/5
Wskazówki dla autorów: http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdansko-lodzkie_roczniki_prawa_pracy_i_prawa_socjalnego/informacje_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-16
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »