English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Economics and Sociology
Adres strony WWW: http://www.economics-sociology.eu/
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/es/pl/
DOI: 10.14254/2071-789X ; 10.18276/2071-789X
ISSN: [e]2306-3459 ; [p]2071-789X
Index Copernicus: 2011: 4,23 ; 2012: 7,67 ; 2013: 6,80 ; 2014: 100,00 ; 2015: 83,59
Punktacja MNiSZW: 2011: 5 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 14 ; 2015a: 15 ; 2016: 15 ; 2017s: 15 ; 2019: 70
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Symbol UKD: 33 ; 316
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1/1-
Abstrakty: 2008/1/1-
Pełne teksty: 2008/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.economics-sociology.eu/?en_instructions-for-authors,4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-18
Dziedzina:ekonomia
socjologia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Scopus
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »