English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Historyczny
Poprzednie tytuły: Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej: 1963
Adres strony WWW: https://muzeummw.pl/sklep/
ISSN: 0137-5539
Data początkowa: 1963
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Marynarki Wojennej (Gdynia)
Symbol UKD: 943.8:359
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2014/29-2017/32
Wskazówki dla autorów: http://www.muzeummw.pl/?dla-autorow,202
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-18
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »