English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Adres strony WWW: http://www.wydawnictwo.wst.pl/zeszyty_naukowe/
ISSN: [e]2450-5552 ; [p]2082-7016
Index Copernicus: 2013: 4,31 ; 2014: 41,72 ; 2015: 49,67
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Techniczna (Katowice)
Symbol UKD: 62 ; 72
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2013/5-
Pełne teksty: 2013/5-
Wskazówki dla autorów: http://www.wydawnictwo.wst.pl/zeszyty_naukowe/wymagania_dotyczace_artykulow_publikowanych_w_zeszytach_naukowych_wyzszej_szkoly_technicznej_w_katowicach/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-20
Dziedzina:budownictwo
architektura
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »