English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Teologii Dogmatycznej
Adres strony WWW: http://std.uwb.edu.pl/start.php
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/3269
DOI: 10.15290/std
ISSN: 2449-7452
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Teologii Katolickiej
Symbol UKD: 27-284
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2015/1-
Abstrakty: 2015/1-
Pełne teksty: 2015/1-
Wskazówki dla autorów: http://std.uwb.edu.pl/zasady_publikacji.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-18
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »