English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
Adres strony WWW: http://www.desecuritate.uph.edu.pl
ISSN: 2450-5005
Index Copernicus: 2015: 50,26
Data początkowa: 2015
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
Symbol UKD: 327.56/.57:355.1:355.58
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2015/1/1-
Abstrakty: 2015/1/1-
Pełne teksty: 2015/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.desecuritate.uph.edu.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-16
Dziedzina:nauki społeczne
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
POL-index
« Powrót do wyszukiwania »