English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sztuka Europy Wschodniej
Adres strony WWW: http://sztuka-europy-wschodniej.world-art.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/884/
ISSN: 2353-5709
Index Copernicus: 2015: 52,03
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako
Symbol UKD: 7+008(4-11)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-2016/4
Wskazówki dla autorów: http://sztuka-europy-wschodniej.world-art.pl/o,2,dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-17
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »